Info about Character for Education
Info about Character for Christ
Info about Character for Couples
Info about Character for Corporates
Info about Character for Cops
Info about Character for Farms
About Character Transformation What we can offer you Let us know what you think
   
 

We offer the following character transformation training:

Character for Education:
CHARACTER FOR LIFE improves the lives of the adults who teach it - and the communities that embrace it.
It gives kids a framework for ethical living. Simply put, we help kids to make better choices to make everyone's
life better. read more>

Character for Christ:
Character for Life improves and enriches the lives of everybody who buys into the concept and chooses
to positively transform their lives with the help of Christ-based character building and values. Everyone who's
fortunate to be exposed to this program is provided with a strong guideline for ethical behavior and a better life.
read more>

Character for Cops:
Waardes sal die fabriek wat kriminele vervaardig, toemaak. Want meer tronke is nie die oplossing nie.
Character for Life verbeter en verryk die lewens van elke polisieman wat in die konsep inkoop, en kies om hul
eie lewens en die lewens van ander met behulp van karakterbou en waardes positief te transformeer. Die
program gee elkeen wat die voorreg het om daaraan blootgestel te word, 'n sterk raamwerk vir etiese optrede
en 'n beter lewe. read more>

Character for Farms:
Character for Life verbeter en verryk die lewens van die plaasbestuur wat in die konsep inkoop, die
plaaswerkers wat kies om hul eie lewens met behulp van karakterbou en waardes positief te transformeer, en
natuurlik die plaaskinders wat beter rolmodelle het wanneer die volwassenes op die plaas die waardes uitleef.
Die program gee elkeen wat die voorreg het om daaraan blootgestel te word, 'n sterk raamwerk vir etiese
optrede en 'n beter lewe. read more>