Info about Character for Education
Info about Character for Christ
Info about Character for Couples
Info about Character for Corporates
Info about Character for Cops
Info about Character for Farms
About Character Transformation What we can offer you Let us know what you think
   
 

Hierdie jaar gaan ons voort om ons plaasgemeenskappe met waardes te transformeer.
En dis net die begin.


Character for Life verbeter en verryk die lewens van die plaasbestuur wat in die konsep inkoop, die plaaswerkers wat
kies om hul eie lewens met behulp van karakterbou en waardes positief te transformeer, en natuurlik die plaaskinders
wat beter rolmodelle het wanneer die volwassenes op die plaas die waardes uitleef. Die program gee elkeen wat die
voorreg het om daaraan blootgestel te word, 'n sterk raamwerk vir etiese optrede en 'n beter lewe.

Eenvoudig gestel bied ons program aan elkeen die geleentheid om beter keuses te maak wat die hele plaas atmosfeer
en kultuur positief sal inspireer.

Character for Life bestaan basies uit twee komponente: dis 'n opvoedkundige raamwerk om universele waardes prakties
uitleefbaar te maak, maar dis ook 'n maatskappy wat 'n nasionale koalisie van organisasies tot gevolg het wanneer
individue en gemeenskappe saamstaan om ons land moreel te laat herleef.

Character for Life is 'n nie-winsgewende en onpartydige organisasie wat nie sektor gebonde is nie. Die waardes van die
karakterbou program strek oor alle grense van kultuur, taal, geloof, geslag en ouderdom. Dit is nie 'n kurrikulum, 'n
opsionele ekstra, of 'n vinnige oplossing vir al ons land se probleme nie. Dit is 'n proses van karakter opleiding wat elke
unieke situasie met die waardes aanspreek en met positiewe transformasie ons pragtige Suid Afrika 'n
tweede kans te gee.

"Om te weet dat EEN lewe verbeter het omdat JY geleef het...DIT is sukses" -Ralph Waldo Emerson-

Agtergrond:

Waar kom Karakter Transformasie vandaan? In 1992 het die Josephson Instituut vir Etiek in Colorado, Amerika, die
organisasie "Character Counts" gestig. Die organisasie het die program "The Six Pillars of Character" van stapel gestuur.
Die program het, weens die universele aard daarvan, internasionale aftrek begin geniet en so is die Suid-Afrikaanse
weergawe, Karakter Transformasie, in 2007 gebore. Die konsep van die "Ses Pilare van Karakter" is behou, maar die
program is aangepas binne Suid-Afrikaanse konteks.

Die Ses Pilare van Karakter:

Betroubaarheid, Respek, Verantwoordelikheid, Regverdigheid, Omgee en Burgerskap. Die waardes is kleur gekodeer
sodat assosiasies maklik gemaak kan word. Elke waarde word op unieke wyse en volgens die behoefte van die
omstandighede geïmplementeer.

Opleiding:

Die opleiding is die belangrikste en lekkerste gedeelte van die program. Dit behels die fasilitering van inligting en nie die
blote weergee daarvan nie. Groepwerk en media vorm ook deel van die kursus. Aan die einde van die program word die
implementering van die kursus bespreek en 'n span wat die implementering gaan bestuur en dryf word saamgestel. Die
behoeftes van die plaas word geïdentifiseer, ge-evalueer en volgehou om positiewe resultate te verseker. Die hele
program en die betrokke koste sluit in die werkswinkel en materiaal, asook 'n "launch" (vrystellings) funksie.

Tydsduur van die program:

Die aanvanklike werkswinkel is 8 ure lank waarna die implementering van elke waarde ongeveer 'n maand duur,
afhangende van die behoefte van die plaas. Opvolg sessies sal ook met die bestuur ooreengekom word.

Ondersteuning:


Character for Life assisteer die bestuur en werkers soveel soos hulle benodig.

Terugvoer van opgeleide werkers:

"Die kursus was wonderlik. Ek persoonlik het baie geleer van die 6 pilare. Iets wat ons plaaswerkers nie geken het nie
en veral ek as hoof toesighouer nie."

"Die kursus het my wonderlik laat voel. 'n Nuwe mens, gedagtes en nuwe dinge ervaar. Dankie vir die kursus dit het my
baie geleer."

"Die program was lekker en alles was baie goed verduidelik. Ek voel baie goed en het baie geleer. Daar was ook lekker
speletjies."

"Kom asseblief weer terug."

"Dit moet meer en by almal aangebied word. Dit is die grondslag van waar ons moet begin om ons nasie weer te bou."

"Ek het geleer om myself en ander te respekteer."

"Ek voel meer verantwoordelik. Ek voel soos 'n ander mens. Dit beteken ook baie vir my om te kon uitvind ander gee vir
my om."

"Dit het my baie geraak maar ek voel om myself te moet verander want daar was baie goeters van myself wat my
gepla het."