Info about Character for Education
Info about Character for Christ
Info about Character for Couples
Info about Character for Corporates
Info about Character for Cops
Info about Character for Farms
About Character Transformation What we can offer you Let us know what you think
   
 


Waardes sal die fabriek wat kriminele vervaardig, toemaak.
Want meer tronke is nie die oplossing nie.

Karakter Transformasie verbeter en verryk die lewens van elke polisieman wat in die konsep inkoop, en kies om hul
lewens en die lewens van ander met behulp van karakterbou en waardes positief te transformeer. Die program gee elkeen
wat die voorreg het om daaraan blootgestel te word, ‘n sterk raamwerk vir etiese optrede en ‘n beter lewe. Eenvoudig
gestel bied ons program aan elkeen die geleentheid om beter keuses te maak wat die atmosfeer binne die polisiediens
asook die kultuur van die polisieman, positief sal inspireer en transformeer.

Karakter Transformasie bestaan basies uit twee komponente: dis ‘n opvoedkundige raamwerk om universele waardes
prakties uitleefbaar te maak, maar dis ook ‘n maatskappy wat ‘n nasionale koalisie van organisasies tot gevolg het
wanneer individue en gemeenskappe saamstaan om ons land moreel te laat herleef.

Karakter Transformasie is ‘n nie-winsgewende en onpartydige organisasie wat nie sektor gebonde is nie. Die waardes van
die karakterbou program strek oor alle grense van kultuur, taal, geloof, geslag en ouderdom. Dit is nie ‘n kurrikulum, ‘n
opsionele ekstra, of ‘n vinnige oplossing vir al ons land se probleme nie. Dit is ‘n proses van karakter opleiding wat elke
unieke situasie met die waardes aanspreek en met positiewe transformasie ons pragtige Suid Afrika ‘n tweede kans gee.

Agtergrond:

Waar kom Karakter Transformasie vandaan? In 1992 het die Josephson Instituut vir Etiek in Colorado, Amerika, die
organisasie "Character Counts" gestig. Die organisasie het die program "The Six Pillars of Character" van stapel gestuur.
Die program het, weens die universele aard daarvan, internasionale aftrek begin geniet en so is die Suid-Afrikaanse
weergawe, Karakter Transformasie, in 2007 gebore. Die konsep van die "Ses Pilare van Karakter" is behou, maar die
program is aangepas binne Suid-Afrikaanse konteks.

Die Ses Pilare van Karakter:

Betroubaarheid, Respek, Verantwoordelikheid, Regverdigheid, Omgee en Burgerskap. Die waardes is kleur gekodeer sodat assosiasies maklik gemaak kan word. Elke waarde word op unieke wyse en volgens die behoefte van die omstandighede geïmplementeer.

Opleiding:

Die opleiding is die belangrikste en lekkerste gedeelte van die program. Dit behels die fasilitering van inligting en nie die
blote weergee daarvan nie. Groepwerk en media vorm ook deel van die kursus. Aan die einde van die program word die
implementering van die kursus bespreek en 'n span wat die implementering gaan bestuur en dryf word saamgestel.
Die behoeftes van die plaas word geïdentifiseer, ge-evalueer en volgehou om positiewe resultate te verseker. Die hele
program en die betrokke koste sluit in die werkswinkel en materiaal, asook 'n "launch" (vrystellings) funksie.

Tydsduur van die program:

Die aanvanklike werkswinkel is 8 ure lank waarna die implementering van elke waarde ongeveer 'n maand duur,
afhangende van die behoefte van die plaas. Opvolg sessies sal ook met die bestuur ooreengekom word.

Ondersteuning:

Karakter Transformasie assisteer die polisiemanne soveel soos hulle benodig.

Uitkoms:

Karakter Transformasie sal elke polisieman/vrou herinner aan hoekom hy/sy in die eerste plek ‘n polisieman WOU word
en toe geword het. Met nuwe hoop in jou hart en die passie om ons land se probleme in sy wortelstelsel uit te roei, gaan
die manne en vroue wat misdaad in SA beveg, nou toegerus wees. Die probleme binne hul eie, ASOOK die misdadiger
se KARAKTER sal nou uitgeken kan word en aangespreek word, sodat elke SA burger ‘n tweede kans op ‘n positiewe,
etiese lewe kan hê.

Voeg waardes by. Ons land word misdaad vry.